“Ang paulit-ulit na nakaraan… Sadyang kay sarap balikan sa piling ng ‘di matatawarang iilan.”
Isipang Magaslaw