Mabait ako… Seryoso!

May gawin ka man sa wala, di mo mapipigilang magsalita

Sadyang matabil ang dila

Bago umusal sana’y manalamin ka muna

Katawa-tawa lang na…

Kasing lala ng salita ang pagmumukha!

LUMAKING hindi tama

May nais akong ibulong sayo makinig ka:

P*@!&%?#%—@# KA!

wahahahahaha! (evil laugh)